Media heroes

Navrh jsem vizuální styl pro Media Heroes, reklamní agenturu, která se specializuje na online marketing a pomáhá firmám překonávat nesnáze v digitálním světě. Společnost staví svoji značku na tom, že jsou internetoví hrdinové, kteří vysvobozují klienty z temnoty a nebezpečí online marketingu.