Kwesto

Pro značku Kwesto jsem vytvořil unikátní vizuální styl, včetně výrazného maskota, který se stal klíčovým prvkem ve veškeré marketingové komunikaci. Tento sympatický maskot není pouze vizuálním symbolem značky, ale také interaktivním prvkem, který propojuje značku s publikem. Tímto způsobem jsem přispěl k vytvoření rozpoznatelné a přitažlivé identity pro Kwesto, posilující jeho postavení na trhu.