K2 Mechatronics

Při vytváření loga pro K2 Mechatronics jsem se zaměřil na spojení zakladatelů a klíčového konceptu jejich činnosti. Název „K2“ skrývá začáteční písmeno obou zakladatelů a číslovku, což dodává logu technický charakter a zároveň odhaluje počet zakladatelů. Tímto způsobem jsme vytvořili vizuální spojení s jejich identitou. Současně jsem se snažil symbolicky vyjádřit principy mechatroniky a důležitost inteligence, která je nezbytná pro jejich činnost symbolem IQ. Výsledné logo tak představuje inteligenci a sofistikovanost, klíčové pro jejich odvětví, a zároveň reflektuje jejich osobní angažovanost a vášeň v každém aspektu jejich práce.