Lázně ducha

Je mi ctí představit grafický vizuální styl pro kulturní akci Lázně Ducha, inspirovaný krvavým románem od Josefa Váchala. Město Litomyšl, jako kulturní a lázeňské centrum. Jeho nezpochybnitelný charakter jsou zrcadlem této vizuální identifikace.
Logo reprezentuje tři klíčové okruhy akce: pro oko, pro duši a pro tělo. Každý okruh symbolizuje unikátní aspekt kulturního zážitku – vizuální umění, kulturní hloubku a fyzické blaho. Cílem mého designu bylo zachytit bohatství kulturního dědictví Litomyšle a oslovit široké publikum, přispívaje tak k nezapomenutelné atmosféře každého ročníku Lázní Ducha.