Magazín – Concept

Při vytváření grafického návrhu a sazby live-style magazínu Concept pro elektroniku jsme spojili moderní technologický design s čitelností. Vytvořili jsme systém grafických prvků, včetně bareného schématu a typografie, které zdůrazňovaly estetiku a usnadňovaly čtení. Obsah byl pečlivě uspořádán, aby zajistil plynulý tok informací. Spolupracoval jsem s marketingovým a grafickým oddělením. Magazín oslovuje vizuálně a zároveň je snadno čitelný, přispívaje tak k prodeje elektroniky Concept.
Tiskoviny

další práce

Ať tě provází síla! Ať tě provází síla! Ať tě provází síla!

Pomůžu vám objevit krásný a uživatelsky přívětivý design.