Vratné lahve

Během procesu vytváření vizuální identity pro firmu specializující se na vratné lahve jsem se zaměřil na zvýraznění klíčového poselství udržitelnosti a opakovaného použití. Mým nápadem bylo vytvořit logo, které by zobrazovalo spokojené lahve, symbolizující zodpovědné a opakované využívání. Toto logo se stalo základem pro všechny další prvky vizuální identity, včetně etiket, webdesignu, letáků, hlavičkového papíru, razítek a tašek. Cílem bylo vytvořit konzistentní a zapamatovatelný vizuální celek, který by zdůraznil nejen kvalitu produktů, ale také angažovanost firmy v ochraně životního prostředí a udržitelnosti.